Margaréta Óvoda

Balatonszentgyörgyi
Margaréta Óvoda

Tábla az óvoda falán, rajta a névvel és telefonszámmal
Igazgató: Ángyán Attiláné Székhely:
8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár utca 4.
Telefonszám: +36 30 955 2534

Óvodánk

Távol az úttól, barátságos környetben várjuk a gyerekeket.

Mosdó

Tágas mosdóhelyiség áll a gyerekek rendelkezésére.

Csoport

Jól felszerelt és játékokkal teli csoportszobáink vannak.

Tornaterem

Óvodánkban tornaterem is van!

A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda gyönyörű, korszerűen felszerelt környezetben várja a gyermekeket.

Az intézmény három csoporttal működik, mindhárom csoport külön bejárattal, saját öltözővel, mosdóval rendelkezik. A csoportok közötti átjárás biztosított. Az épületben melegítő konyha található mosókonyhával és raktárral. Rendszeres testedzésre nyílik lehetőség a tágas tornateremben. A fejlesztő, logopédiai szoba nyugodt lehetőséget nyújt a külön foglalkozásokra.

Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített mosdó található. Udvara tágas, új, korszerű játékeszközökkel felszerelt, ahol egész éven át jó levegőn mozoghatnak, játszhatnak a gyermekek.

Valamennyi csoportban 2 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő dajka biztosítja a nyugodt, szeretetteljes körülményeket a kicsiknek. Az egyéb feladatokat segítő munkatársak látják el.

A gyógypedagógus végzettségű fejlesztő pedagógus külön foglalkozás keretében fejleszti azokat a gyermekeket, akik segítséget igényelnek.

A gyermekek ellátásában nyújt segítséget a pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus,  külön foglalkozás keretében fejleszti azokat a gyermekeket, akik segítséget igényelnek heti egy alkalommal a óvodában tartózkodnak.

Az óvoda hétköznap 630-1730 óráig fogadja a gyermekeket. 

Alapelveink: 

  • A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg óvodánkban. Tudatosan kerüljük a hátrányos megkülönböztetést.
  • Kiemelten kezeljük hagyományaink őrzését, ápolását, a környezettudatos szemlélet alakítását, valamint a honismeret megalapozását.
  • Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni fejlődésének ütemét, és támogatjuk az önmagához képest való fejlődés lehetőségét.
  • A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését a szabadjáték, a játékba integrált tanulás, valamint a különböző tevékenységeken keresztül, tevékenykedtetés által történő ismeret és tapasztalatszerzés biztosításával valósítjuk meg.

Óvodánk arculatát meghatározó specifikumok:

  • Tevékenységközpontú óvodai nevelés a kompetencia alapú fejlesztés egységes erejével.
  • Tradíciók, hagyományok ápolása, őrzése.
  • Környezettudatos szemlélet kialakítása, a honismeret megalapozása.
  • Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése.

Az alapellátáson túl külön foglalkozásokat is biztosítunk szülői igények alapján, aktív nevelési időn túl. Szem előtt tartjuk azt, hogy a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges nyugodt óvodai légkör, az óvodai nevelés alapfeladata ne sérüljön.

Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Csicsergő Tagóvodája

Tagóvoda igazgató: Bálint Andrea Ildikó

Tagintézmény címe: 8649 Balatonberény Kossuth Lajos u. 9.

A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Csicsergő Tagóvodája többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként biztosítja a körzetébe tartozó gyermekek napközbeni ellátását.

Az óvoda egy csoporttal működő intézmény. A csoportszervezés az óvoda hagyományainak és a szülők igényeinek figyelembe vételével történik.

A különböző funkciójú helyiségek megfelelő műszaki állapotban állnak rendelkezésre az épületben és a főépületen kívül.

A csoportszoba, az ”alvós” csoport, a tornaszoba, valamint egyéb funkcióval rendelkező helyiségek a hozzájuk tartozó öltözővel, mosdóval együtt otthonos, esztétikus, balesetmentes környezetet biztosítanak a pedagógiai munka megvalósításához.

Eszközparkunk a gyerekek biztonságát, kényelmét, egészségük fejlődését, megőrzését biztosítják, idomulnak a gyerekek méreteihez.

Óvodánk elhelyezkedése épülete, udvara, kertjének kialakítása lehetővé teszi, hogy a gyermekek tevékenységeken keresztül és tevékenykedtetés által szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket, élményeket.